Spiritualiteit begint met de groeiende mogelijkheid jezelf los te koppelen, c.q. disidentificeren, van de persoonlijkheid. In het besef dat er meer is, een levensstroom, voerend naar de heelheid in jezelf. Een heelheid die uiteindelijk niets anders is dan eenheid met het bestaan.

In het proces van het loskoppelen van de identificaties, maken wij gebruik van je eigen ervaring met klanken, gedachten, belevingen en percepties.

Wanneer we daarbij klanken, gedachten, belevingen en percepties zien als een vorm van energie, dan kunnen wij uitgaan van het patroon: energie schept trilling en trilling schept bewustzijn. In dit verband hebben wij bewustzijn nodig om tot een disidentificatie te komen.

Wij laten ons leiden door het besef dat het in contact komen met je problemen opgevat wordt als mogelijkheden en signalen om je binnenwereld, ons bewustzijn van wie wij werkelijk zijn, te vergroten.

Als wij het bovenstaande omzetten in de praktijk, dan vinden wij het belangrijk dat opgedane ervaringen toepasbaar zijn in het dagelijks leven en dat zij ten dienste staan van het vinden van de balans in jezelf.


Kort gezegd omvat het proces:
Loslaten
Doorstromen
In je eigen kracht komen
Ervaren heel te zijn
Eén worden

Tijdens deze reis kom je de volgende fasen tegen:
Ademhaling als bron van contact met je eigen lichaam en als voertuig bij het loslaten.
Via het ademhalen en loslaten tot rust komen. Vanuit rust komen subtiele energieën naar boven in de vorm van belevingen.
Ego en achtergrondgedachten als vorm van waarneming.
Werken met klank, zang, creatieve expressie, beweging, geleide fantasie en stilte in de vorm van meditatie
Aandacht, concentratie en èènpuntigheid van aandacht.

De training is bedoeld voor diegene die actief willen werken aan het bewust worden en ontwikkelen van hun mogelijkheden en talenten. Hij wordt gegeven door Werner Schreuder en Martin Grob en bestaat uit zeven avonden van 19.30u. tot 22.00u. Een groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Wij hebben de training zo opgezet dat hij ervaringsgericht is en een bijdrage kan leveren bij het ontwikkelen van de eigen attitude in het levens- en werkproces. Met mogelijke effecten zoals: het beleven van meer plezier in je werk, flow experience, daarnaast een toename van vitaliteit, enthousiasme en bewustwording van je eigen kracht.

Werner Schreuder (1952)
Studeerde medicijnen in Groningen en voltooide in 1982 zijn opleiding als psychiater/psychotherapeut.
Is lid van de N.V.P. en de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.
Volgde van 1998 tot 2000 de tweejarige opleiding tot spiritueeltherapeut bij Jan Visser in de Leonardushoeve te Belfeld.
Vanaf 1989 voert hij een privépraktijk als psychiater/psychotherapeut.

Martin Grob (1950)
In verband met zijn werk binnen de gezondheidszorg, volgde hij cursussen en trainingen in communicatietechnieken. Hierbij voerde de non-directieve counseling van Carl Rogers, naast verbale en non-verbale overdracht, de boventoon.
Studeerde in 1989 af als homeopaat aan de School voor Homeopathie te Bloemendaal en voltooide in 1990 de opleiding tot spiritueeltherapeut bij Ad Stemerding te Belfeld.
Vanaf die tijd geeft hij naast homeopathische- ook energetischebehandelingen.

Zowel Werner als Martin vinden voeding vanuit het hart. Beide zien de Advaita Vedanta* als uitgangspunt van hun leven en werk. De Vedanta is daardoor de basis van hun samenwerking.* Advaita Vedanta gaat uit van de filosofie dat alles één is. Niets is afgescheiden van elkaar. Een scheiding ervaren wij echter door de identificatie met ons ego.

Meer informatie betreffende Shankaracharya, de grondlegger van de kloosters in India.

Top