De homeopathie staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Deze geneeswijze is rond 1800 ontstaan uit het gedachtengoed van Samuel Hahnemann, een Duits arts die veel onderzoek deed naar de werking van medicijnen uit zijn tijd. Hij ontwikkelde een geneeswijze die op een aantal steunpilaren rust. Eèn daarvan is: "Dat het gelijke genezen wordt door het gelijksoortige". Hier dankt de homeopathie zijn naam aan.

Een andere steunpilaar is, doordat wij gelijksoortig werken, dat de stof in een zeer hoge sterkte gegeven kan worden, welke we door zijn kracht niet vaak hoeven te herhalen. Het gevolg daarvan is dat er maar een minimale hoeveelheid van een stof verstrekt hoeft te worden. Ook deze beide uitgangspunten zijn pijlers waarop de homeopathie is gebouwd.

"Vis medicatrix naturae"

Door het bovenstaande wordt de werkwijze van een homeopaat bepaald. Aan de hand van een gesprek krijgt een homeopaat een totaalbeeld van wie u bent en waar de klachten vandaan komen. Door middel van de gegevens die u de homeopaat verstrekt kan deze tot een middelkeuze komen.

Omdat het voor een homeopaat belangrijk is de juiste gegevens te verzamelen, zal het gesprek met u op een rustige en respectvolle manier plaats vinden. Hoe meer inzicht een homeopaat in u heeft, des te beter zal de behandeling verlopen. Vertrouwen speelt in het contact tussen u en de homeopaat een grote rol. Door deze werkwijze is een homeopaat in staat een zeer individuele behandeling te geven.

Het middel dat wordt voorgeschreven, vomt een soort copie van uzelf op energetische niveau. Hierdoor werkt een homeopaat aan de basis die ten grondslag ligt aan een ziekte of klacht. In de meest ideale situatie zal zo een ziekte, of klacht, geheel verdwijnen. Er moet hier echter wel opgemerkt worden dat de homeopathie geen wondermiddel is. Veel kan, maar er zijn altijd beperkingen.

Na verstrekking van het middel kunnen er een aantal reacties ontstaan die uiteenlopen van niets, tot een algehele verbetering. Juist het middengebied van dit reactiepatroon is moeilijk te beoordelen. Een homeopaat is getraind daar inzicht in te geven en te krijgen. Daarom maakt hij vervolgafspraken waarbij de periodes kunnen variëren van èèn tot anderhalve maand. Deze zijn belangrijk omdat door de vervolggesprekken de voortgang op juiste waarde kan worden geschat. De gesprekken duren ongeveer èèn uur. Het eerste gesprek duurt anderhalf uur.

Aandoeningen en klachten die door de homeopathie behandeld kunnen worden, lopen sterk uit een. Een homeopaat kan zowel psychische als lichamelijke klachten behandelen en chronische klachten even goed als acute.

De homeopatie wordt bij de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed. Mits de homeopaat is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, kort weg NVKH.

Top