Vaak bereiken ons telefoontjes met de vraag wat nu eigenlijk energetische therapie is. Vandaar deze korte uitleg.

Het is goed om het volgende bij het lezen van deze pagina in ogenschouw te nemen: alles wat te maken heeft met lichaamsenergieën en "afstemming" ligt voornamelijk op het gevoelsvlak en is dus moeilijk met woorden te omschrijven. Desondanks zullen we ons best doen om de energetische therapie te verduidelijken.

Elke gebeurtenis in je leven heeft je wat te vertellen.
De manier waarop jij je leven inhoud geeft laat zien wie jij bent….
Elke lichamelijke en geestelijke klacht laat je weten dat er iets is dat om aandacht vraagt; ergens blokkeert je energie; stroomt niet meer goed door en gaat "vastzitten".

Op momenten dat je stil blijft staan en je afvraagt hoe het nu verder moet bij moeilijke situaties, blijken er momenten te zijn die je haast onvermijdelijk een richting insturen; terug naar jezelf, soms een "bezinning", soms een "confrontatie" met jezelf.

Durven kijken naar jezelf, soms door alle pijn en verdriet heen, verantwoording nemen voor je leven, (alleen jij kan je leven een andere richting geven) je hart durven openen… ook al laat het je misschien de pijn of kwetsbaarheid voelen. Alleen om te gaan ervaren waar je jezelf tegenhoudt, is een opening nodig om het te verwerken en het "los" te kunnen laten, en je reis verder voort te zetten.

Loslaten van gedane zaken, loslaten van misschien wel al die ballast die je al heel lang met je "meedraagt", maar wat eigenlijk niet meer nodig is. Oppakken wat werkelijk belangrijk is op dit moment. Niet het verleden, niet de toekomst, maar nu! Weer opnieuw contact maken met je innerlijk en voelen wat dat jou te zeggen heeft...

Niet met je hoofd, maar met je hart... want geen ander weet wat jij nodig hebt, dat zul jezelf moeten ondervinden en ontdekken.


Mercuriusstaf

Energetische therapie leert je weer opnieuw je lichaam te ontspannen op plekken die gespannen of pijnlijk zijn en te leren luisteren naar jezelf, door middel van oefeningen, ademtherapie en gesprekken, om weer in contact te komen met je eigen kern, je innerlijke stem, die we zo gemakkelijk voorbij rennen of die we liever niet willen horen… want het zegt ons wat we zijn, wat we willen, welke verlangens er in ons zijn en hoe we in het leven staan.

De therapeut maakt contact met de lichaamsenergieën van de cliënt, (invoelen) en weet daarbij om welke gebieden het in het lichaam gaat waar de spanning of problemen vandaan komen. Hij helpt om daar contact mee te maken en weer opnieuw te leren voelen wat het jou te zeggen heeft... in een sfeer van respect en acceptatie voor dat wat zich aan dient... en zo groeit er een lichaamsbewustzijn binnen in je, waar je steeds meer op gaat vertrouwen en je leert wat het jou te zeggen heeft.

Een consult duurt 1 á 1½ uur. Jij bent degene die, in overleg, bepaald hoeveel consulten er nodig zijn. De tijd tussen de consulten wordt individueel bekeken.

Top