Voor bedrijven en instellingen geven wij op locatie, lezingen, trainingen en begeleiding in bedrijfsethiek.


Binnen de beroepsbegeleiding en bedrijfsethiek werken wij volgens het holistisch* model, waarbij wordt uitgegaan van een constante wisselwerking tussen de werkelijke behoeften van de samenleving en de mogelijkheden van een bedrijf of instelling.

Hieruit volgt dat niets los van elkaar gezien kan worden, of dit nu de werkgever, werknemer, klant of het (eind)product is, alles heeft zijn invloed op het individu, het bedrijf, zijn omgeving en de werksituatie.

Door gebruikmaking van dit werkmodel zullen alle geledingen in uw bedrijf beter op elkaar worden afgestemd. Het gevolg hiervan is een goede werksfeer, waardoor alle betrokkenen beter functioneren en het bedrijf een krachtige en duidelijke uitstraling krijgt naar de buitenwereld.* Holisme wil zeggen dat iets meer is dan de som van zijn delen.

Top